Ο Άγιος Πανάρετος Επίσκοπος Πάφου; Περιστερονοπηγη; αγιος; agios panaretos; Byzantine; church icons; cyprus; episkopos; iconographer; Orthodox; pafos

Ο Άγιος Πανάρετος Επίσκοπος Πάφου


Agios Panaretos Pafou
Ο Άγιος Πανάρετος Επίσκοπος Πάφου
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s