Άγιος Φανούριος, Saint Fanourios, xristos

Άγιος Φανούριος, Saint Fanourios


Άγιος Φανούριος, Saint Fanourios
Άγιος Φανούριος, Saint Fanourios 
Posted by Picasa
Standard
Archangel Gabriel, Архангел Гавриил, Αρχάγγελος Γαβριήλ, xristos

Αρχάγγελος Γαβριήλ , Archangel Gabriel, Архангел Гавриил


Αρχάγγελος Γαβριήλ , Archangel Gabriel, Архангел Гавриил
Αρχάγγελος Γαβριήλ , Archangel Gabriel, Архангел Гавриил 
Posted by Picasa
Standard
Archangel Michael, Архангела Михаила, Αρχάγγελος Μιχαήλ, xristos

Αρχάγγελος Μιχαήλ, Archangel Michael, Архангела Михаила


Αρχάγγελος Μιχαήλ, Archangel Michael, Архангела Михаила
Αρχάγγελος Μιχαήλ, Archangel Michael, Архангела Михаила 
Posted by Picasa
Standard
Святой Параскевы, Αγία Παρασκευή, Saint Paraskevi, xristos

Αγία Παρασκευή, Saint Paraskevi, Святой Параскевы


Αγία Παρασκευή, Saint Paraskevi, Святой Параскевы
Αγία Παρασκευή, Saint Paraskevi, Святой Параскевы 
Posted by Picasa
Standard
Девы Марии, Παναγία Παντάνασσα, Virgin Mary Pantanassa, xristos

Παναγία Παντάνασσα, Virgin Mary Pantanassa, Девы Марии


Παναγία Παντάνασσα, Virgin Mary Pantanassa, Девы Марии
Παναγία Παντάνασσα, Virgin Mary Pantanassa, Девы Марии 
Posted by Picasa
Standard
CHRIST The Almighty, Всемогущий ХРИСТА, Ο ΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο Παντοκράτωρ, xristos

Ο ΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο Παντοκράτωρ, CHRIST The Almighty, Всемогущий ХРИСТА


Ο ΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο Παντοκράτωρ, CHRIST The Almighty, Всемогущий ХРИСТА
Ο ΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο Παντοκράτωρ, CHRIST The Almighty, Всемогущий ХРИСТА 
Posted by Picasa
Standard
xristos

Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος, St. Augustine Bishop, Августина епископа


Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος
Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος,  St. Augustine Bishop,  Августина епископа
Posted by Picasa
Standard