Ο Άγιος Πατάπιος ο εκ Λουτρακίου κ´ Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Saint Patapios Loutraki and 'Saint Arsenius the Cappadocian

Ο Άγιος Πατάπιος ο εκ Λουτρακίου κ´ Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Saint Patapios Loutraki and ‘Saint Arsenius the Cappadocian, Санкт-Patapios Лутраки и Санкт Арсений каппадокийских


Ο Άγιος Πατάπιος ο εκ Λουτρακίου κ´ Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Saint Patapios Loutraki and 'Saint Arsenius the Cappadocian, Санкт-Patapios Лутраки и Санкт Арсений каппадокийских
Ο Άγιος Πατάπιος ο εκ Λουτρακίου κ´ Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Saint Patapios Loutraki and ‘Saint Arsenius the Cappadocian, Санкт-Patapios Лутраки и Санкт Арсений каппадокийских 
Posted by Picasa
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s