Άγιος Μόδεστος, Saint Modestos

Άγιος Μόδεστος


Saint Modestos
Άγιος Μόδεστος 
Advertisements
Standard
Antipas holy Bishop, Антипа святой епископ, Άγιος Αντίπας Επίσκοπος Περγάμου

Άγιος Αντίπας Επίσκοπος Περγάμου, Antipas holy Bishop, Антипа святой епископ


Άγιος Αντίπας Επίσκοπος Περγάμου, Antipas holy Bishop, Антипа святой епископ
Άγιος Αντίπας Επίσκοπος Περγάμου, Antipas holy Bishop, Антипа святой епископ 
Standard
Объятия святых Иоакима и Анны, O Aσπασμός των Αγίων Ιωακείμ κ´ Άννης, The Embrace of Saints Joachim and Anne

O Aσπασμός των Αγίων Ιωακείμ κ´ Άννης, The Embrace of Saints Joachim and Anne, Объятия святых Иоакима и Анны


O Aσπασμός των Αγίων Ιωακείμ κ´ Άννης, The Embrace of Saints Joachim and Anne, Объятия святых Иоакима и Анны
O Aσπασμός των Αγίων Ιωακείμ κ´ Άννης, The Embrace of Saints Joachim and Anne, Объятия святых Иоакима и Анны 
Standard