Ο Άγιος Απ. Βαρθολομαίος κ´ Ο Άγιος Απ. Βαρνάβας; Святой апостол Варфоломей и апостол апостола Варнавы

Ο Άγιος Απ. Βαρθολομαίος κ´ Ο Άγιος Απ. Βαρνάβας; The Holy Apostle Bartholomew & ‘Saint Apostle Barnabas; Святой апостол Варфоломей и апостол апостола Варнавы


Ο Άγιος Απ. Βαρθολομαίος κ´ Ο Άγιος Απ. Βαρνάβας; The Holy Apostle Bartholomew & 'Saint Apostle Barnabas; Святой апостол Варфоломей и апостол апостола Варнавы
Ο Άγιος Απ. Βαρθολομαίος κ´ Ο Άγιος Απ. Βαρνάβας; The Holy Apostle Bartholomew & ‘Saint Apostle Barnabas; Святой апостол Варфоломей и апостол апостола Варнавы 
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s