Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή; The St. Mary Magdalene; Св. Марии Магдалины

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή; The St. Mary Magdalene; Св. Марии Магдалины


Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή; The St. Mary Magdalene; Св. Марии Магдалины
Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή; The St. Mary Magdalene; Св. Марии Магдалины 
Standard
Ο Άγιος Δαυΐδ ο εν Ευβοία; St David of Evia; Сент-Дэвид на острове Эвбея

Ο Άγιος Δαυΐδ ο εν Ευβοία; St David of Evia; Сент-Дэвид на острове Эвбея


Ο Άγιος Δαυΐδ ο εν Ευβοία; St David of Evia; Сент-Дэвид на острове Эвбея
Ο Άγιος Δαυΐδ ο εν Ευβοία; St David of Evia; Сент-Дэвид на острове Эвбея 
Standard