Ο Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος; Saint Andrew the Apostle; Святой Андрей Апостол Вызывается

Ο Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος; Saint Andrew the Apostle; Святой Андрей Апостол Вызывается


Ο Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος; Saint Andrew the Apostle; Святой Андрей Апостол Вызывается
Ο Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος; Saint Andrew the Apostle; Святой Андрей Апостол Вызывается 
Standard
Ο Άγιος Κυριακός ο αναχωρητής; Saint Cyriacus the hermit; Санкт Кириак Отшельник

Ο Άγιος Κυριακός ο αναχωρητής; Saint Cyriacus the hermit; Санкт Кириак Отшельник


Ο Άγιος Κυριακός ο αναχωρητής; Saint Cyriacus the hermit; Санкт Кириак Отшельник 
Standard