Ο Άγιος Παναγιώτης ο Νεομάρτυς, ο Καισαρεύς; Saint Panayotis the martyr, the Caesarea; Санкт Панайотис мученик, Кейсария

Ο Άγιος Παναγιώτης ο Νεομάρτυς, ο Καισαρεύς; Saint Panayotis the martyr, the Caesarea; Санкт Панайотис мученик, Кейсария

Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Ο Άγιος Παναγιώτης ο Νεομάρτυς, ο Καισαρεύς; Saint Panayotis the martyr, the Caesarea; Санкт Панайотис мученик, Кейсария

Image
Пророк Илия, Ο Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, The Prophet Elijah

Ο Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, The Prophet Elijah, Пророк Илия


Ο Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, The Prophet Elijah, Пророк Илия
Ο Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, The Prophet Elijah, Пророк Илия 
Standard