Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κ Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος; Saint John; Agios Ioannis; Saint Andrew; Agios Andreas; apostle andreas;

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κ Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος


Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κ Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

Posted by Picasa
Standard