Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος; Saint John the Baptist; Святого Иоанна Крестителя

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος; Saint John the Baptist; Святого Иоанна Крестителя


Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος; Saint John the Baptist; Святого Иоанна Крестителя
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος; Saint John the Baptist; Святого Иоанна Крестителя 
Posted by Picasa
Standard