Μιχαλης Χατζημιχαηλ; iconographer; Michael Hadjimichael; Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος; Saint Augustine; Agios Augoustinos; episkopos

Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος


Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος
Posted by Picasa
Standard