Ο Άγιος Απ. Βαρθολομαίος κ´ Ο Άγιος Απ. Βαρνάβας; Святой апостол Варфоломей и апостол апостола Варнавы

Ο Άγιος Απ. Βαρθολομαίος κ´ Ο Άγιος Απ. Βαρνάβας; The Holy Apostle Bartholomew & ‘Saint Apostle Barnabas; Святой апостол Варфоломей и апостол апостола Варнавы


Ο Άγιος Απ. Βαρθολομαίος κ´ Ο Άγιος Απ. Βαρνάβας; The Holy Apostle Bartholomew & 'Saint Apostle Barnabas; Святой апостол Варфоломей и апостол апостола Варнавы
Ο Άγιος Απ. Βαρθολομαίος κ´ Ο Άγιος Απ. Βαρνάβας; The Holy Apostle Bartholomew & ‘Saint Apostle Barnabas; Святой апостол Варфоломей и апостол апостола Варнавы 
Standard