Ο Άγιος Ευστάθιος ο Πλακίδας, η Αγία Θεοπίστη κ´ οι Άγιοι Αγάπιος κ´ Θεόπιστος.

Ο Άγιος Ευστάθιος ο Πλακίδας, η Αγία Θεοπίστη κ´ οι Άγιοι Αγάπιος κ´ Θεόπιστος.


Ο Άγιος Ευστάθιος ο Πλακίδας, η Αγία Θεοπίστη κ´ οι Άγιοι Αγάπιος κ´ Θεόπιστος.
Ο Άγιος Ευστάθιος ο Πλακίδας, η Αγία Θεοπίστη κ´ οι Άγιοι Αγάπιος κ´ Θεόπιστος.
Standard