Ο Άγιος Κωνσταντίνος κ´ η Αγία Ελένη; Saint Constantine t and 'Saint Helen; Святого Константина Великого и Святой Елены

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας κ´ η Αγία Ελένη; Saint Constantine the Great and ‘Saint Helen; Святого Константина Великого и Святой Елены


Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας κ´ η Αγία Ελένη; Saint Constantine the Great and 'Saint Helen; Святого Константина Великого и Святой Елены
Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας κ´ η Αγία Ελένη; Saint Constantine the Great and ‘Saint Helen; Святого Константина Великого и Святой Елены 
Standard