Ο Άγιος Πανάρετος Επίσκοπος Πάφου; Περιστερονοπηγη; αγιος; agios panaretos; Byzantine; church icons; cyprus; episkopos; iconographer; Orthodox; pafos

Ο Άγιος Πανάρετος Επίσκοπος Πάφου


Agios Panaretos Pafou
Ο Άγιος Πανάρετος Επίσκοπος Πάφου
Standard