Το Άγιον Μανδήλιον; The Holy Mandylion; святой Спас

Το Άγιον Μανδήλιον; The Holy Mandylion; святой Спас


Το Άγιον Μανδήλιον; The Holy Mandylion; святой Спас
Το Άγιον Μανδήλιον; The Holy Mandylion; святой Спас 
Standard