Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς κ Δαμιανός οι Ρωμαίοι; Saints Cosmas and Damian Anargiroi Romans; Святые Косма и Дамиан, римляне

Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς κ Δαμιανός οι Ρωμαίοι; Saints Cosmas and Damian Anargiroi Romans; Святые Косма и Дамиан, римляне


Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς κ Δαμιανός οι Ρωμαίοι; Saints Cosmas and Damian Anargiroi Romans; Святые Косма и Дамиан, римляне
Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς κ Δαμιανός οι Ρωμαίοι; Saints Cosmas and Damian Anargiroi Romans; Святые Косма и Дамиан, римляне 
Posted by Picasa
Standard
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος; Saint John the Baptist; Святого Иоанна Крестителя

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος; Saint John the Baptist; Святого Иоанна Крестителя


Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος; Saint John the Baptist; Святого Иоанна Крестителя
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος; Saint John the Baptist; Святого Иоанна Крестителя 
Posted by Picasa
Standard
ΙΣ Χριστός ο Ο Βασιλεύς της Δόξης, Jesus Christ the King of Glory; Иисус Христос Царь Славы

ΙΣ Χριστός ο Ο Βασιλεύς της Δόξης, Jesus Christ the King of Glory; Иисус Христос Царь Славы


ΙΣ Χριστός ο Ο Βασιλεύς της Δόξης, Jesus Christ the King of Glory; Иисус Христос Царь Славы
ΙΣ Χριστός ο Ο Βασιλεύς της Δόξης, Jesus Christ the King of Glory; Иисус Христос Царь Славы 
Posted by Picasa
Standard
Η Παναγία η Ελεούσα του Κύκκου; The Virgin Merciful; Девы Елеуса Киккос

Η Παναγία η Ελεούσα του Κύκκου; The Virgin Merciful; Девы Елеуса Киккос


Η Παναγία η Ελεούσα του Κύκκου; The Virgin Merciful; Девы Елеуса Киккос
Η Παναγία η Ελεούσα του Κύκκου; The Virgin Merciful; Девы Елеуса Киккос 
Posted by Picasa
Standard