Христос крайним смирением, ΙΣ Χριστός η Άκρα Ταπείνωσις, The Humility of Christ

ΙΣ Χριστός η Άκρα Ταπείνωσις, Христос крайним смирением, The Humility of Christ


ΙΣ Χριστός η Άκρα Ταπείνωσις, Христос крайним смирением, The Humility of Christ
ΙΣ Χριστός η Άκρα Ταπείνωσις, Христос крайним смирением, The Humility of Christ
Standard