Παναγία η Τοχνιώτισσα.

Advertisements
Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Παναγία η Τοχνιώτισσα.

Image

Η Αγία Βρυαίνη

Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Η Αγία Βρυαίνη

Image

Ο Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος;  Saint Apostle Andrew;  Санкт апостол Андрей

Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Ο Άγιος Απ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος; Saint Apostle Andrew; Санкт апостол Андрей

Image

Οι Άγιοι Δημήτριος, Νέστωρ και Λούπος.

Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Οι Άγιοι Δημήτριος, Νέστωρ και Λούπος.

Image

Η Αγία Ζώνη της Αμμοχώστου,  The Bible Belt of Famagusta,  Библия Пояс Фамагусты,

Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Η Αγία Ζώνη της Αμμοχώστου, The Bible Belt of Famagusta, Библия Пояс Фамагусты,

Image

Ο Άγιος Πατάπιος

Ο Άγιος Πατάπιος, Saint Patapios

Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Ο Άγιος Πατάπιος

Image

Ο Άγιος Παναγιώτης ο Νεομάρτυς, ο Καισαρεύς; Saint Panayotis the martyr, the Caesarea; Санкт Панайотис мученик, Кейсария

Ο Άγιος Παναγιώτης ο Νεομάρτυς, ο Καισαρεύς; Saint Panayotis the martyr, the Caesarea; Санкт Панайотис мученик, Кейсария

Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Ο Άγιος Παναγιώτης ο Νεομάρτυς, ο Καισαρεύς; Saint Panayotis the martyr, the Caesarea; Санкт Панайотис мученик, Кейсария

Image