Ο Άγιος Πατάπιος ο εκ Λουτρακίου κ´ Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Saint Patapios Loutraki and 'Saint Arsenius the Cappadocian

Ο Άγιος Πατάπιος ο εκ Λουτρακίου κ´ Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Saint Patapios Loutraki and ‘Saint Arsenius the Cappadocian, Санкт-Patapios Лутраки и Санкт Арсений каппадокийских


Ο Άγιος Πατάπιος ο εκ Λουτρακίου κ´ Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Saint Patapios Loutraki and 'Saint Arsenius the Cappadocian, Санкт-Patapios Лутраки и Санкт Арсений каппадокийских
Ο Άγιος Πατάπιος ο εκ Λουτρακίου κ´ Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Saint Patapios Loutraki and ‘Saint Arsenius the Cappadocian, Санкт-Patapios Лутраки и Санкт Арсений каппадокийских 
Posted by Picasa
Standard